Информацията за всеки бг земеделец

УАН

УРЕЯ АМОНИЕВ НИТРАТ (УАН) в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални ...

УРЕЯ АМОНИЕВ НИТРАТ (УАН) в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални разходи за приложение. Относителното му тегло е 1,32 , т.е. 1,5 пъти повече N в единица обем спрямо амониевата селитра. Агрохимичните и физични свойства на УАН го правят по-добър от твърдите торове по отношение на усвояемост и приложение. Няма организационна и технологична специфика при работа с този течен тор. УАН е подходящ както за предсеитбено, така и за вегетационно приложение.


Цена при запитване

Телефон за контакти:+359 887 697749

Карбамид

Карбамидът е един от най-използваните азотни торове в световното земеделие, с най-висока ...

Карбамидът е един от най-използваните азотни торове в световното земеделие, с най-висока концентрация на азот – 46 %. Играе важна роля за поддържане на азотния баланс в почвата и осигуряване на необходимите хранителни вещества за растенията.


Цена при запитване

Телефон за контакти:+359 887 697749

Комбиниран тор NPK 14:14:14

NPK  Комбинираните торове съдържат трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий, ...

NPK  Комбинираните торове съдържат трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий, произведени в различни съотношения, съобразно изискванията на конкретна група култури, запасеността на почвата, планирания добив, нуждите на пазара и други фактори. Препоръчва се най-вече при есенните култури. Внася се с основната обработка или присеитбено.
 Дава много добри резултати при производство на жита, слънчоглед, захарно цвекло, винени сортове лозя и овощни култури.


Цена при запитване

Телефон за контакти: +359 887 697749

Комбиниран тор NP

NP е многокомпонентен тор подходящ за всички видове култури. Внася се с основната есенна обработка или присеитбено.

Съдържание на сяра го прави особено ефективен при торенето на рапица, слънчоглед и други.

Дава много добри резултати при зеленчукови култури.

Цена при запитване

Телефон за контакти: +359 887 697749

Амониев нитрат

Амониевият нитрат е гранулиран продукт без чужди вещества. Универсален висококонцентриран азотен ...

Амониевият нитрат е гранулиран продукт без чужди вещества. Универсален висококонцентриран азотен тор, съдържащ амоняк и форми на азот в равни съотношения. Употребата на амониев нитрат в малки дози редуцира загубите на нитратен азот поради разтваряне.
Общ азот (N) % - минимум 34.4

Цена при запитване

Телефон за контакти: +359 887 697749

Моноамониев фосфат

Моноамониевият фосфат е високо концентриран азотно-фосфорен тор на бели гранули.Подходящ за всички ...

Моноамониевият фосфат е високо концентриран азотно-фосфорен тор на бели гранули.Подходящ за всички видове почви и култури.Внася се с основната обработка или предсеитбено.Амофосът е подходящо средство за увеличаване на добива и качеството на продукцията.
Състав:Общо съдържание на азот /N/: 11%, съдържание на P2O5: 52%

Цена при запитване

Телефон за контакти: +359 887 697749

Диамониев фосфат

Гранулиран универсален високо концентриран азотно-фосфорен тор. Стойността на азота и фосфора 18-46 ...

 Гранулиран универсален високо концентриран азотно-фосфорен тор. Стойността на азота и фосфора 18-46 повишава издържливостта на растенията към неблагоприятни фактори на околната среда (суша, студ/слана), както и повишава устойчивостта им към болести. Високото съдържание на фосфор спомага за натрупването на захар в кореноплодните култури и плодовете.Общо съдържание на азот: 18% ± 0,5%
Съдържание на P2O5: 46% ± 0,5%

Цена при запитване

Телефон за контекти: +359 887 697749

Троен суперфосфат

Основната част от необходимата за получаване на високи и качествени добиви фосфорна храна се доставя на земеделските култури чрез гранулирания троен суперфосфат. Той се причислява към групата на водоразтворимите, бързодействащи фосфорни торове. Отличните му физични и химични характеристики го правят универсален, подходящ за всички почви и култури.Водо- и цитрато- разтворим P2O5: макс. 45,5%

 

Цена при запитване

Телефон за контакти: +359 887 697749

КоментирайКоментирай